Phim Cúc Giác Lượng: Cúc Giác Lượng

Vương Quốc Ảo 24/50-Thuyết minh Vương Quốc Ảo Ice Fantasy 2016
Tân Mã Vĩnh Trinh 40/40-Lồng tiếng Tân Mã Vĩnh Trinh Ma Yong Zhen 2013