Phim Kha Hàn Thần: Kha Hàn Thần

Không Phải Tiếng Sét Ái Tình 27/27-VietSub Không Phải Tiếng Sét Ái Tình Love At Second Sight 2014
Không Phải Tiếng Sét Ái 27/27-VietSub Không Phải Tiếng Sét Ái Tình Love At Second Sight 2014
Bí Mật của Mỹ Lệ 39/39-VietSub Bí Mật của Mỹ Lệ Beauty Secret 2015