Phim Chi Pu: Chi Pu

Vệ Sĩ Sài Gòn HD-Lồng tiếng Vệ Sĩ Sài Gòn Saigon Bodyguards 2016
Yêu 2015 HD-Lồng tiếng Yêu 2015 Love 2015
Chung Cư Ma HD-Lồng tiếng Chung Cư Ma Hush 2014