Phim Essie Davis: Essie Davis

Công Chúa Trắng 8/8-VietSub Công Chúa Trắng The White Princess 2017
Thám Tử Mindhorn Trailer-NoSub Thám Tử Mindhorn Mindhorn 2017
Thiếu Nữ Đeo Hoa Tai Ngọc Trai HD-VietSub Thiếu Nữ Đeo Hoa Tai Ngọc Trai Girl With A Pearl Earring 2003
Ma Trận 3 HD-VietSub Ma Trận 3 The Matrix: Revolutions 2003
Hộ Vệ Xứ GaHoole HD-Thuyết minh Hộ Vệ Xứ GaHoole Legend Of The Guardians: The Owls Of Gahoole 2010
Sách Ma HD-VietSub Sách Ma The Babadook 2014