Phim Ethan Embry: Ethan Embry

Viên Kẹo Của Quỷ HD-VietSub Viên Kẹo Của Quỷ The Devils Candy 2017
Hội Tụ Trailer-NoSub Hội Tụ Convergence 2015
Vị Khách HD-VietSub Vị Khách The Guest 2014
Ma Sói HD-VietSub Ma Sói Late Phases 2014
Mắt Đại Bàng Trailer-VietSub Mắt Đại Bàng Eagle Eye 2008
Nhà Trọ Kinh Hoàng HD-VietSub Nhà Trọ Kinh Hoàng Vacancy 2007