Phim Hàn Mã Lợi: Hàn Mã Lợi

Danh Gia Vọng Tộc 40/40-Lồng tiếng Danh Gia Vọng Tộc Silver Spoon, Sterling Shackles 2012
Kinh Hoa Xuân Mộng 25/25-Lồng tiếng Kinh Hoa Xuân Mộng Yesterdays Glitter 1980
Lửa Tình Rực Cháy 15/20-Lồng tiếng Lửa Tình Rực Cháy Heartstrings 1994