Phim Hoàng Anh: Hoàng Anh

Cuộc Chiến Nhân Tâm 27/30-Lồng tiếng Cuộc Chiến Nhân Tâm Cuộc Chiến Nhân Tâm 2017
Mặt Nạ Tình Yêu 38/39-Lồng tiếng Mặt Nạ Tình Yêu Mặt Nạ Tình Yêu 2017
Vợ Tôi Là Số 1 43/47-Lồng tiếng Vợ Tôi Là Số 1 Vợ Tôi Là Số 1 2012
Osin Nổi Loạn 46/46-Lồng tiếng Osin Nổi Loạn Osin Nổi Loạn 2017