Phim Huỳnh Hạo Nhiên: Huỳnh Hạo Nhiên

Ván Bài Định Mệnh 27/34-Lồng tiếng Ván Bài Định Mệnh Bet Hur 2017
Chân Tướng 25/25-Lồng tiếng Chân Tướng The Other Truth 2011
Đại Thái Giám 33/33-Lồng tiếng Đại Thái Giám The Confidant 2012
Ngàn Lời Yêu Thương 20/20-VietSub Ngàn Lời Yêu Thương Swipe Tap Love 2014
Danh Môn Ám Chiến 29/29-Lồng tiếng Danh Môn Ám Chiến Over Achievers 2014
Cảnh Khuyển Ba Đả 20/20-Lồng tiếng Cảnh Khuyển Ba Đả K9 Cop 2016
Vô Song Phổ 20/20-Lồng tiếng Vô Song Phổ Under The Vail 2015
Trò Chơi Hôn Nhân 20/20-Lồng tiếng Trò Chơi Hôn Nhân Married But Available 2017
Giải Mã Nhân Tâm 1 20/20-Lồng tiếng Giải Mã Nhân Tâm 1 A Great Way To Care 1 2011
Những Vụ Án Kỳ Lạ 20/20-VietSub Những Vụ Án Kỳ Lạ Twilight Investigation 2011
Tam Nhân Hành HD-Thuyết minh Tam Nhân Hành Three 2016
Sàn Đấu Cuộc Đời 25/25-Lồng tiếng Sàn Đấu Cuộc Đời Gloves Come Off 2014
Tiến Thoái Lưỡng Nan 20/20-Lồng tiếng Tiến Thoái Lưỡng Nan Marriage Of Inconvenience 2007
Thần Thám Giá Đáo HD-VietSub Thần Thám Giá Đáo An Inspector Calls 2015