Phim Judy Davis: Judy Davis

Thâm Thù: Bette Và Joaem 8/8-NoSub Thâm Thù: Bette Và Joaem Feud: Bette And Joan 2017
Thợ May Trả Thù HD-Thuyết minh Thợ May Trả Thù The Dressmaker 2015
Tình Yêu Từ Rome HD-VietSub Tình Yêu Từ Rome To Rome With Love 2012