Phim Kang So Ra: Kang So Ra

Luật Sư Kỳ Quặc 20/20-VietSub Luật Sư Kỳ Quặc My Lawyer, Mr Jo 2016
Bác Sĩ Xứ Lạ 20/20-VietSub Bác Sĩ Xứ Lạ Doctor Stranger 2014
Cuộc Đời Như Mơ 16/16-VietSub Cuộc Đời Như Mơ Warm And Cozy 2015
Chàng Luật Sư Hàng Xóm 6/20-VietSub Chàng Luật Sư Hàng Xóm Neighborhood Lawyer Jo Deul Ho 2016