Phim Kim Ji Suk: Kim Ji Suk

Nhà cách mạng, Hong Gil Dong 30/30-VietSub Nhà cách mạng, Hong Gil Dong Rebel: Thief Who Stole The People 2017
Lại Là Oh Hae Young 18/18-VietSub Lại Là Oh Hae Young Another Oh Hae Young 2016