Phim Kimberly Ann Voltemas: Kimberly Ann Voltemas

Tứ Tình Sơn Cước 17/30-Lồng tiếng Tứ Tình Sơn Cước Tứ Tình Sơn Cước 2017
Cứu Tinh Của Nàng Thiên Nga 12/12-VietSub Cứu Tinh Của Nàng Thiên Nga Buang Hong 2017
Khi Người Đàn Ông Yêu 5/15-VietSub Khi Người Đàn Ông Yêu Piang Chai Kon Nee Mai Chai Poo Wised 2016
Thời Đại Anh Hùng 9/9-VietSub Thời Đại Anh Hùng Mafia Luerd Mungkorn 2015