Phim Lê Thiện: Lê Thiện

Sống Trong Bóng Đêm 17/35-Lồng tiếng Sống Trong Bóng Đêm Sống Trong Bóng Đêm 2017
Bao Giờ Có Yêu Nhau HD-Lồng tiếng Bao Giờ Có Yêu Nhau Bao Giờ Có Yêu Nhau 2016
Osin Nổi Loạn 46/46-Lồng tiếng Osin Nổi Loạn Osin Nổi Loạn 2017
Cô Thắm Về Làng 2 12/12-Lồng tiếng Cô Thắm Về Làng 2 Cô Thắm Về Làng 2 2017
Cầu Vồng Không Sắc HD-Lồng tiếng Cầu Vồng Không Sắc Rainbos Without Colours 2015