Phim Leland Orser: Leland Orser

Viên Kẹo Của Quỷ HD-VietSub Viên Kẹo Của Quỷ The Devils Candy 2017
Cưỡng Đoạt 3 HD-VietSub Cưỡng Đoạt 3 Taken 3 2014
Cưỡng Đoạt HD-VietSub Cưỡng Đoạt Taken 2008
Hiệp Sĩ Mù HD-VietSub Hiệp Sĩ Mù Daredevil 2003
Vị Khách HD-VietSub Vị Khách The Guest 2014
Cưỡng Đoạt 2 HD-VietSub Cưỡng Đoạt 2 Taken 2 2012
Kẻ Tầm Xương HD-VietSub Kẻ Tầm Xương The Bone Collector 1999