Phim Mã Thiên Vũ: Mã Thiên Vũ

Huyễn Thành Phàm Trần 16/16-VietSub Huyễn Thành Phàm Trần Ice Fantasy Destiny 2017
Mỹ Nhân Tư Phòng Thái Tập 10-VietSub Mỹ Nhân Tư Phòng Thái Beauty Private Kitchens 2016
Vương Quốc Ảo 24/50-Thuyết minh Vương Quốc Ảo Ice Fantasy 2016
Thục Nữ Chi Gia 30/30-Lồng tiếng Thục Nữ Chi Gia Ladys House 2015
Tây Du Ký Lạ Truyện HD-Thuyết minh Tây Du Ký Lạ Truyện Journey To The West: Surprise 2015
Thiếu Niên Thần Thám Địch Nhân Kiệt 39/39-VietSub Thiếu Niên Thần Thám Địch Nhân Kiệt Young Sherlock 2014