Phim Nam Gi Ae: Nam Gi Ae

Sự Lãng Mạn Bí Mật Tập 7-VietSub Sự Lãng Mạn Bí Mật My Secret Romance 2017
Cô Vợ Hoàn Hảo 12/20-VietSub Cô Vợ Hoàn Hảo Ms. Perfect / Perfect Wife 2017
Cuộc Chiến Tham Vọng 20/20-VietSub Cuộc Chiến Tham Vọng Night Light 2016
Kịch bản hoàn hảo 6/6-VietSub Kịch bản hoàn hảo Be Positive 2016