Phim Ngô Khảng Nhân: Ngô Khảng Nhân

Cực Phẩm Xứng Đôi 6/18-VietSub Cực Phẩm Xứng Đôi The Perfect Match 2017
Một chút sắc xanh Tập 2-VietSub Một chút sắc xanh A Touch Of Green 2016
Bão tố gây mê 1: Thức tỉnh 6/6-VietSub Bão tố gây mê 1: Thức tỉnh Wake Up 2016