Phim Phàn Thiếu Hoàng: Phàn Thiếu Hoàng

Tân Bạch Phát Ma Nữ 42/42-Lồng tiếng Tân Bạch Phát Ma Nữ Bride With White Hair 2017
Mạt Đại Ngự Y 20/20-Lồng tiếng Mạt Đại Ngự Y The Last Healer In Forbiden City 2016
Thục Sơn Chiến Kỷ 56/56-VietSub Thục Sơn Chiến Kỷ The Legend Of Zu 2015
Thợ Săn Tiền Thưởng HD-VietSub + TM Thợ Săn Tiền Thưởng Bounty Hunters 2016
Tài Thần Hữu Đạo 28/28-Lồng tiếng Tài Thần Hữu Đạo Journey Of The Fortune God 2011
Thiên Long Bát Bộ 45/45-Lồng tiếng Thiên Long Bát Bộ Demi Gods And Semi Devils 1996
Long Môn Kiếm Khách 40/40-Lồng tiếng Long Môn Kiếm Khách Flying Swords Of Dragon Gate 2015
Tân Mã Vĩnh Trinh 40/40-Lồng tiếng Tân Mã Vĩnh Trinh Ma Yong Zhen 2013
Rửa Hận HD-VietSub Rửa Hận Pay Back 2013
Kế Hoạch Bí Ẩn HD-VietSub Kế Hoạch Bí Ẩn Kung Fu Jungle 2014
Kung Fu Đầu Bếp HD-VietSub Kung Fu Đầu Bếp Kungfu Chef's 2009