Phim Phó Gia Lợi: Phó Gia Lợi

Trò Chơi Hôn Nhân 20/20-Lồng tiếng Trò Chơi Hôn Nhân Married But Available 2017
Thừa Thắng Truy Kích 28/28-Lồng tiếng Thừa Thắng Truy Kích Burning Hands 2017
Thần Tài Đến 17/17-Lồng tiếng Thần Tài Đến May Fortune Smile On You 2017