Phim Quách Tấn An: Quách Tấn An

Mì Gia Đại Chiến 30/30-Lồng tiếng Mì Gia Đại Chiến Wax And Wane 2011
Liên Thành Quyết 20/20-Lồng tiếng Liên Thành Quyết Lin Sing Kuet 1989
Đặc Thám Siêu Đẳng 20/20-Lồng tiếng Đặc Thám Siêu Đẳng Super Cop 2014
Cảnh Sát Hình Sự 20/20-Lồng tiếng Cảnh Sát Hình Sự Law Enforcers 2001
Sự Hoàn Hảo 20/20-Lồng tiếng Sự Hoàn Hảo Not Just A Pretty Face 2003
Đội Điều Tra Đặc Biệt 1 25/25-VietSub Đội Điều Tra Đặc Biệt 1 D.i.e 2008
Đội Điều Tra Đặc Biệt 2 25/25-Lồng tiếng Đội Điều Tra Đặc Biệt 2 D.i.e Again 2012
Trạng Sư Đại Náo Công Đường 25/25-VietSub Trạng Sư Đại Náo Công Đường Return Of The Silver Tongue 2013
Vòng Xoáy Thiện Ác 30/30-Lồng tiếng Vòng Xoáy Thiện Ác Black Heart White Soul 2014
Anh Họ Anh Được Lắm 30/30-VietSub Anh Họ Anh Được Lắm Come On, Cousin 2014
Mạt Đại Ngự Y 20/20-Lồng tiếng Mạt Đại Ngự Y The Last Healer In Forbiden City 2016
Sự Hồi Sinh / Trí Mệnh Phục Hoạt Trailer-VietSub Sự Hồi Sinh / Trí Mệnh Phục Hoạt Dead Wrong 2016
Bản Năng 40/40-Lồng tiếng Bản Năng Instinct 2003
Chung Vô Diệm 25/25-Lồng tiếng Chung Vô Diệm Queens Of Diamonds And Hearts 2012
Chuyện Về Chàng Vượng Trailer-VietSub Chuyện Về Chàng Vượng Life Made Simple 2005
Bí Mật Gia Tộc 20/20-VietSub Bí Mật Gia Tộc Greed Mask 2003