Phim Quý Bình: Quý Bình

Hồ Sơ Lửa 102/130-Lồng tiếng Hồ Sơ Lửa Hồ Sơ Lửa 2017
Một Đời Giông Tố 45/50-Lồng tiếng Một Đời Giông Tố Một Đời Giông Tố 2017
Quả Tim Máu HD-Lồng tiếng Quả Tim Máu Vengeful Heart 2014
Tốc Độ Và Đường Cong HD-Lồng tiếng Tốc Độ Và Đường Cong Tốc Độ Và Đường Cong 2014
Bao Giờ Có Yêu Nhau HD-Lồng tiếng Bao Giờ Có Yêu Nhau Bao Giờ Có Yêu Nhau 2016
Năm Sau Con Lại Về SD-Lồng tiếng Năm Sau Con Lại Về Năm Sau Con Lại Về 2014