Phim Sầm Lệ Hương: Sầm Lệ Hương

Ẩm Thực Thần Thám 20/20-Lồng tiếng Ẩm Thực Thần Thám Inspector Gourmet 2016
Miêu Thỉ Ma Ma 20/20-VietSub Miêu Thỉ Ma Ma Coffee Cat Mama 2014
Ông Trùm Giải Nghệ 25/25-Lồng tiếng Ông Trùm Giải Nghệ My Dangerous Mafia Retirement Plan 2016
Vô Song Phổ 20/20-Lồng tiếng Vô Song Phổ Under The Vail 2015
Nô Lệ Nhà Ở 20/20-Lồng tiếng Nô Lệ Nhà Ở Brick Slaves 2015
Đặc Nhiệm Mỹ Nhân HD-Thuyết minh Đặc Nhiệm Mỹ Nhân Special Female Force 2016