Phim Tần Bái: Tần Bái

Bá Vương Tà Giáp HD-Lồng tiếng Bá Vương Tà Giáp Bury Me High 1991
Đỗ Thánh HD-Lồng tiếng Đỗ Thánh All For The Winner 1990
Đại Náo Shinjuku HD-VietSub + TM Đại Náo Shinjuku Shinjuku Incident 2009
Chuyện Về Chàng Vượng Trailer-VietSub Chuyện Về Chàng Vượng Life Made Simple 2005
Cái Giá Của Danh Vọng 20/20-VietSub Cái Giá Của Danh Vọng Wasabi Mon Amour 2008