Phim Thái Văn Tịnh: Thái Văn Tịnh

Bạn Trai Của Bạn Gái Tôi 24/30-VietSub Bạn Trai Của Bạn Gái Tôi My Girlfriends Boyfriend 2017
Họa Giang Hồ Chi Bất Lương Nhân Tập 12-VietSub Họa Giang Hồ Chi Bất Lương Nhân Hua Jiang Hu Zhi Bu Liang Ren 2016
Thực Tập Sinh 38/38-VietSub Thực Tập Sinh Best Get Going 2015
Cố Lên Thực Tập Sinh 37/37-VietSub Cố Lên Thực Tập Sinh Get Going 2015