Phim Thanh Thúy: Thanh Thúy

Dạ Cổ Hoài Lang HD-Lồng tiếng Dạ Cổ Hoài Lang Dạ Cổ Hoài Lang 2017
Taxi Em Tên Gì HD-Lồng tiếng Taxi Em Tên Gì Taxi, What's Your Name? 2016
Vợ Ơi Em Ở Đâu HD-Lồng tiếng Vợ Ơi Em Ở Đâu Vợ Ơi Em Ở Đâu 2016
Osin Nổi Loạn 46/46-Lồng tiếng Osin Nổi Loạn Osin Nổi Loạn 2017
Người Đẹp Lỡ Thì 30/30-Lồng tiếng Người Đẹp Lỡ Thì Người Đẹp Lỡ Thì 2017
Cô Thắm Về Làng 2 12/12-Lồng tiếng Cô Thắm Về Làng 2 Cô Thắm Về Làng 2 2017
Yêu Anh Em Dám Không SD-Lồng tiếng Yêu Anh Em Dám Không Yêu Anh Em Dám Không 2013
Hello Cô Ba HD-Lồng tiếng Hello Cô Ba Hello Cô Ba 2012
Năm Sau Con Lại Về SD-Lồng tiếng Năm Sau Con Lại Về Năm Sau Con Lại Về 2014