Phim Thanh Trúc: Thanh Trúc

Một Đời Giông Tố 45/50-Lồng tiếng Một Đời Giông Tố Một Đời Giông Tố 2017
Bụi Đời Chợ Lớn HD-Lồng tiếng Bụi Đời Chợ Lớn Chinatown 2013