Phim Trần Quốc Bang: Trần Quốc Bang

Mạt Đại Ngự Y 20/20-Lồng tiếng Mạt Đại Ngự Y The Last Healer In Forbiden City 2016
Công Công Xuất Cung 35/35-Lồng tiếng Công Công Xuất Cung Short End Of The Stick 2016
Khí Phách Hoàng Phi Hồng 25/25-Lồng tiếng Khí Phách Hoàng Phi Hồng Master Of Kung Fu 2005
Mái Âm Gia Đình 3 Tập 2-Lồng tiếng Mái Âm Gia Đình 3 Come Home Love 3: Dinner At 8 2017
Duyên Tình Tây Sương 20/20-Lồng tiếng Duyên Tình Tây Sương Lost In The Chamber Of Love 2004
Kẻ Đánh Thuê 20/20-VietSub Kẻ Đánh Thuê You Are Hired 2009
Lý Lẽ Con Tim 20/20-VietSub Lý Lẽ Con Tim Bar Bender 2006
Sàn Đấu Cuộc Đời 25/25-Lồng tiếng Sàn Đấu Cuộc Đời Gloves Come Off 2014
Tiến Thoái Lưỡng Nan 20/20-Lồng tiếng Tiến Thoái Lưỡng Nan Marriage Of Inconvenience 2007
Đại Nội Thị Vệ 26/26-Lồng tiếng Đại Nội Thị Vệ The Life And Times Of A Sentinel 2011