Phim Trịnh Thiếu Thu: Trịnh Thiếu Thu

Ông Bố Vợ 20/20-Lồng tiếng Ông Bố Vợ The Driving Power 2003
Vua Bida 20/20-VietSub Vua Bida The King Of Snooker 2009
Thiếu Lâm Tiểu Tử 2 HD-Thuyết minh Thiếu Lâm Tiểu Tử 2 Shaolin Popey 2 1994
Loạn Thế Tình Thu 40/40-Lồng tiếng Loạn Thế Tình Thu Once Upon A Time In Shanghai 1996
Đại Thời Đại 40/40-Lồng tiếng Đại Thời Đại The Greed Of Man 1992
Bản Năng 40/40-Lồng tiếng Bản Năng Instinct 2003
Lý Lẽ Con Tim 20/20-VietSub Lý Lẽ Con Tim Bar Bender 2006
Hán Sở Kiêu Hùng 30/30-Lồng tiếng Hán Sở Kiêu Hùng The Conqueror's Story 2005
Phương Thế Ngọc HD-VietSub Phương Thế Ngọc The Legend 1993
Bóng Vua Trailer-VietSub Bóng Vua The Prince's Shadow 2012