Phim Trịnh Y Kiện: Trịnh Y Kiện

Giáo Chủ Minh Giáo HD-Lồng tiếng Giáo Chủ Minh Giáo The Kung Fu Cult Master 1993
Huyết Chiến Tử Cấm Thành HD-VietSub Huyết Chiến Tử Cấm Thành The Duel 2000
Thủ Đoạn Cua Trai HD-Lồng tiếng Thủ Đoạn Cua Trai Boys Are Easy 1993
Đặc Công HD-Lồng tiếng Đặc Công For Bad Boys Only 2000
Bản Năng 40/40-Lồng tiếng Bản Năng Instinct 2003
Cuộc Đối Đầu Sinh Tử 20/20-Lồng tiếng Cuộc Đối Đầu Sinh Tử Crime Fighters 1992
Cửu Long Băng Thất HD-Lồng tiếng Cửu Long Băng Thất Goodbye Mr. Cool 2001
Sơn Kê Cố Sự HD-Lồng tiếng Sơn Kê Cố Sự Those Were The Days 2000
Cổ Hoặc Tử 6: Kẻ Thắng Làm Vua HD-VietSub Cổ Hoặc Tử 6: Kẻ Thắng Làm Vua Born to Be King 2000
Hồng Hưng Thập Tam Muội HD-Lồng tiếng Hồng Hưng Thập Tam Muội Portland Street Blues 1998
Người Trong Giang Hồ 5: Long Tranh Hổ Đấu HD-Lồng tiếng Người Trong Giang Hồ 5: Long Tranh Hổ Đấu YOUNG AND DANGEROUS 5 1998
Người Trong Giang Hồ 4: Chiến Vô Bất Thắng HD-Lồng tiếng Người Trong Giang Hồ 4: Chiến Vô Bất Thắng Young and Dangerous 4 1997
Giang Hồ Đại Phong Ba HD-Lồng tiếng Giang Hồ Đại Phong Ba War Of The Under World 1997
NGƯỜI TRONG GIANG HỒ 3: MỘT TAY LẤP TRỜI HD-Lồng tiếng NGƯỜI TRONG GIANG HỒ 3: MỘT TAY LẤP TRỜI YOUNG AND DANGEROUS 3 1996
Người Trong Giang Hồ: Ngũ Hổ Tái Xuất HD-Lồng tiếng Người Trong Giang Hồ: Ngũ Hổ Tái Xuất Young And Dangerous 2 1996
NGƯỜI TRONG GIANG HỒ - NGŨ HỔ TÁI XUẤT HD-Lồng tiếng NGƯỜI TRONG GIANG HỒ - NGŨ HỔ TÁI XUẤT Young And Dangerous 1 1996