Phim Tưởng Chí Quang: Tưởng Chí Quang

Luật Sư Đại Tài 28/28-Lồng tiếng Luật Sư Đại Tài Law Dis Order 2016
Giải Mã Nhân Tâm 1 20/20-Lồng tiếng Giải Mã Nhân Tâm 1 A Great Way To Care 1 2011
Hán Sở Kiêu Hùng 30/30-Lồng tiếng Hán Sở Kiêu Hùng The Conqueror's Story 2005