Phim Việt Anh: Việt Anh

Gia Đình Là Số 1 119/120-Lồng tiếng Gia Đình Là Số 1 High Kick 2017
Người Phán Xử 40/50-Lồng tiếng Người Phán Xử The Judgment 2017
Xui Mà Hên HD-Lồng tiếng Xui Mà Hên Crazy Lucky 2014
Hello Cô Ba HD-Lồng tiếng Hello Cô Ba Hello Cô Ba 2012
Bí Mật Lại Bị Mất HD-Lồng tiếng Bí Mật Lại Bị Mất Bí Mật Lại Bị Mất 2014
Năm Sau Con Lại Về SD-Lồng tiếng Năm Sau Con Lại Về Năm Sau Con Lại Về 2014
49 Ngày HD-Lồng tiếng 49 Ngày 49 Days 2015