Phim Vu Ba: Vu Ba

Thầy Giáo Thịt Tươi 24/32-VietSub Thầy Giáo Thịt Tươi Fresh Teachers 2017
Tân Bộ Bộ Kinh Tâm HD-Thuyết minh Tân Bộ Bộ Kinh Tâm Time To Love 2015
Hiên Viên Đại Đế HD-Thuyết minh Hiên Viên Đại Đế Xuan Yuan: The Great Emperor 2016