Phim Hồng Kông

Ván Bài Định Mệnh 23/34-Lồng tiếng Ván Bài Định Mệnh Bet Hur 2017
Nam Thần Xuyên Thời Gian 3/32-Lồng tiếng Nam Thần Xuyên Thời Gian A General A Scholar And An Eunuch 2017
Đặc Thám Siêu Đẳng 20/20-Lồng tiếng Đặc Thám Siêu Đẳng Super Cop 2014
Thải Qua Giới / Bước Qua Ranh Giới 8/28-Lồng tiếng Thải Qua Giới / Bước Qua Ranh Giới Legal Mavericks / The Unlawful Justice Squad 2017
Niềm Hãnh Diện Nhà Đường 37/60-Lồng tiếng Niềm Hãnh Diện Nhà Đường The Glory Of Tang Dynasty 2017
Cảnh Sát Hình Sự 20/20-Lồng tiếng Cảnh Sát Hình Sự Law Enforcers 2001
Sự Hoàn Hảo 20/20-Lồng tiếng Sự Hoàn Hảo Not Just A Pretty Face 2003
Chuyên Gia Đàm Phán 30/30-Lồng tiếng Chuyên Gia Đàm Phán Take My Word For It 2003
Hồ Sơ Tuyệt Mật 30/30-Lồng tiếng Hồ Sơ Tuyệt Mật The W Files 2003
Trường Bình Công Chúa 32/32-Lồng tiếng Trường Bình Công Chúa Perish In The Name Of Love 2003
Trí Dũng Song Hùng 20/30-VietSub Trí Dũng Song Hùng Vigilante Force 2003
Ông Bố Vợ 20/20-Lồng tiếng Ông Bố Vợ The Driving Power 2003
Không Thể Khuất Phục 20/20-Lồng tiếng Không Thể Khuất Phục Lofty Waters Verdant Bow 2003
Thầy Hay Trò Giỏi 30/30-Lồng tiếng Thầy Hay Trò Giỏi Shine On You 2004
Sắc Màu 20/20-Lồng tiếng Sắc Màu Dreams Of Colours 2004
Thâm Cung Nội Chiến 30/30-Lồng tiếng Thâm Cung Nội Chiến War And Beauty 2004
Kungfu Phật Sơn 20/20-Lồng tiếng Kungfu Phật Sơn Real Kungfu 2005
Vua Thảo Dược 25/25-VietSub Vua Thảo Dược The Herbalists Manual 2005
Dấu Vết Của Sự Lừa Dối 20/20-Lồng tiếng Dấu Vết Của Sự Lừa Dối Misleading Track 2005
Chiêu Thức Võ Thuật 20/20-Lồng tiếng Chiêu Thức Võ Thuật Strike At Heart 2005
Thượng Hải Ngày Xưa 20/20-Lồng tiếng Thượng Hải Ngày Xưa Au Revoir Shanghai 2006
Kỳ Án Nhà Thanh 20/20-Lồng tiếng Kỳ Án Nhà Thanh A Pillow Case Of Mystery 2006
Bố Y Thần Tướng 30/30-VietSub Bố Y Thần Tướng Face To Fate 2006
Bằng Chứng Thép 25/25-VietSub Bằng Chứng Thép Forensic Heroes 1 2005
12345Cuối