Phim Cổ Trang

Song Thế Sủng Phi 12/24-VietSub Song Thế Sủng Phi The Eternal Love 2017
Đặc Công Hoàng Phi Sở Kiều Truyện 54/60-VietSub Đặc Công Hoàng Phi Sở Kiều Truyện Princess Agents 2017
7 Ngày Làm Vương Hậu Tập 15-VietSub 7 Ngày Làm Vương Hậu Queen For Seven Days 2017
Công Chúa Ngổ Ngáo 32/32-VietSub Công Chúa Ngổ Ngáo My Sassy Girl 2017
Khi Nhà Vua Yêu 2/40-VietSub Khi Nhà Vua Yêu The King Loves 2017
Niềm Hãnh Diện Nhà Đường 37/60-Lồng tiếng Niềm Hãnh Diện Nhà Đường The Glory Of Tang Dynasty 2017
Mặt Nạ Quân Chủ Tập 25-VietSub Mặt Nạ Quân Chủ Ruler: Master Of The Mask 2017
Thượng Cổ Tình Ca 18/45-VietSub Thượng Cổ Tình Ca A Life Time Love 2017
Long Châu Truyền Kỳ Tập 84-VietSub Long Châu Truyền Kỳ Legend Of Dragon Pearl 2017
Trường Bình Công Chúa 32/32-Lồng tiếng Trường Bình Công Chúa Perish In The Name Of Love 2003
Không Thể Khuất Phục 20/20-Lồng tiếng Không Thể Khuất Phục Lofty Waters Verdant Bow 2003
Tư Mỹ Nhân 72/72-VietSub Tư Mỹ Nhân Song Of Phoenix Zhang Xinyu 2017
Ngũ Thử Náo Đông Kinh 42/42-Lồng tiếng Ngũ Thử Náo Đông Kinh The Three Heroes And Five Gallants 2016
Họa Tâm Sư 20/40-VietSub Họa Tâm Sư Hua Xin Shipainted Heart 2017
Kungfu Phật Sơn 20/20-Lồng tiếng Kungfu Phật Sơn Real Kungfu 2005
Vua Thảo Dược 25/25-VietSub Vua Thảo Dược The Herbalists Manual 2005
Kỳ Án Nhà Thanh 20/20-Lồng tiếng Kỳ Án Nhà Thanh A Pillow Case Of Mystery 2006
Bố Y Thần Tướng 30/30-VietSub Bố Y Thần Tướng Face To Fate 2006
Trạch Thiên Ký 56/60-VietSub Trạch Thiên Ký Fighter Of The Destiny 2017
Kỳ Án Nhà Thanh 2 20/20-Lồng tiếng Kỳ Án Nhà Thanh 2 A Pillow Case Of Mystery 2 2010
 Công Chúa Giá Đáo 32/32-VietSub Công Chúa Giá Đáo Cant Buy Me Love 2010
Bồ Tùng Linh 24/24-VietSub Bồ Tùng Linh Ghost Writer 2010
Ma Du Ký: Bàn Cổ Tim Tập 5-NoSub Ma Du Ký: Bàn Cổ Tim Magic Tour 1: Pangu Heart 2017
Đại Thái Giám 33/33-Lồng tiếng Đại Thái Giám The Confidant 2012
12345Cuối